28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Работно време за 28.10.2023г. / събота / за целия състав на ОИК Шабла 13:00ч. до 16:00ч.

Работно време за 29.10.2023г. /неделя / за целия състав на ОИК Шабла 06:30ч. до предаване на всички протоколи от СИК

20.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

На 25.10.2023г. /сряда/ от 10.00часа ще се проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии в сградата на Народно читалище "Зора - 1894", град Шабла.

20.10.2023

Интерактивна електронна брошура

Интерактивна електронна брошура  https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/ , част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 год.

16.10.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА СИК

Достъп до ВСИЧКИ дистанционни обучения за работа с машина за    гласуване в Община Шабла

 

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

2.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

3.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

 

 

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0889 084 076

[email protected]

 

11.10.2023

Образец бюлетина за кмет на кметство Ваклино

11.10.2023

Образец бюлетина на кмет на кметство Крапец

11.10.2023

Образец бюлетина кмет на кметство Дуранкулак

11.10.2023

Образец бюлетина кмет на кметство Граничар

11.10.2023

Образец бюлетина кмет на община

11.10.2023

Образец бюлетина за общински съветници община Шабла

25.09.2023

Работно време за дните 25.09.2023 г.- 29.09.2023 г. на ОИК - Шабла от 9:30 до 17:00 без прекъсване

Общинска избирателна комисия гр. Шабла в дните 25.09.2023 г.- 29.09.2023 г. ще работи от 09.30ч. до 17.00ч. без прекъсване.

23.09.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ 23.09.2023г. - 24.09.2023г.

Общинска избирателна комисия гр. Шабла в дните 23.09.2023г. и 24.09.2023г. ще работи от 09.30ч. до 17.00ч. без прекъсване.

21.09.2023

Работно време за 22.09.2023г.

На 22.09.2023г. ОИК Шабла ще работи с намалено работно време от 9,30часа до 13,00часа.

19.09.2023

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК Шабла ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

От 9:30 часа на 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г., Общинска избирателна комисия Шабла приема документи за регистрация на кандидатските листи.

 Документите включват:

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия/коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. -  Приложение №51-МИ от Изборните книжа

 

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Шабла от партия/коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  -  Приложение №52-МИ от Изборните книжа

         Предложението се представя в ОИК Шабла на хартиен /съответното приложение/ и на технически носител с  Приложение в ексел формат  .

         Към предложенията за регистрация се прилагат подписани от всеки от кандидатите декларации по образец -  Приложение №54-МИ от Изборните книжа .

         Когато кандидат за общински съветник  е  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец - Приложение № 55-МИ от Изборните книжа , в която декларира:

 

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място; 

б) че не е поставен под запрещение; 

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

 

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин. 

  

         

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК – ШАБЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - ШАБЛА уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 14 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

 

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

                      Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

 Приложими решения:

Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

12.09.2023

СРОК РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК Шабла определя 09:30 часа на 19 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документи, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г.

Краен срок за подаване на документи в ОИК-Шабла, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, както и за предаване в ОИК-Шабла на списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат е 17:00 часа на 26 септември 2023 г.

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК – ШАБЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - ШАБЛА уведомява, че срокът за регистрация на инициативните комитети в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 14 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, които участват в образуването на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Приложими решения:

Решение № 2121-МИ/29 август 2023 г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 93 МИ / 23.02.2024

  относно: Обсъждане на постъпило писмо МИ-06-179/16.02.2024 г. от ЦИК и взимане на решение относно същото.

 • № 92 МИ / 17.01.2024

  относно: Обсъждане на условията за работа на ОИК Шабла

 • № 91 МИ / 17.01.2024

  относно: Писмо с изх. № МИ-15-1501 / 1 / 08.01.2024г. от ЦИК

всички решения